Test din endringskondisjon

Test din endringskondisjon

Trenger du tips og råd til hva du må bruke tid på for å lykkes bedre som leder? Da bør du gjøre som det nordiske finanshuset Modhi og teste din endringskondisjonen. Evnen til å lykkes med innovasjon, endring og kontinuerlig tilpasning er viktige konkurransefortrinn i arbeidslivet. Det at fremtiden er usikker for mange, gjør langsiktig… Continue reading Test din endringskondisjon

Read more

UP: En helaften med Bene Agere

UP: En helaften med Bene Agere

I slutten av oktober gikk Bene Ageres årlige nettverksarrangement av stabelen. Engasjerte deltagere fra næringslivet diskuterte hvordan bedriftene etter COVID bør benytte hybridkontor for å maksimere produktivitet og trivsel. UP er et lavterskel nettverksarrangement for unge som er i begynnelsen av karrieren – eller «UP-and-comming professionals». Kvelden arrangeres i sin helhet av de yngre analytikerne… Continue reading UP: En helaften med Bene Agere

Read more

Hvordan kan Design Sprint sikre rask og effektiv innovasjon?

Hvordan kan Design Sprint sikre rask og effektiv innovasjon?

Du har sikkert vært der – diskusjonen går i sirkler, løsninger blir diskutert om hverandre, og på slutten av møtet har man fortsatt ingen klar plan videre. Kanskje lander dere en løsning, men dere oppdager etter tidkrevende utvikling at markedet ikke responderer på det nye produktet, tjenesten eller kampanjen slik dere håpet. Å tilrettelegge for… Continue reading Hvordan kan Design Sprint sikre rask og effektiv innovasjon?

Read more

Survey om Endringskondisjon

Survey om Endringskondisjon

Endringskondisjon – Hvordan modne foretak kan trene på å drive endring og utvikling med høy hastighet Kondisjon er en populærbetegnelse for treningstilstand eller utholdenhet, og et mål på evnen til å utføre langvarig fysisk arbeid (aerob kapasitet). (SNL) Bærekraft og digitalisering er to av mange drivkrefter som gjør at fremtid, marked, bransjesystem og kundebehov endrer seg… Continue reading Survey om Endringskondisjon

Read more

Sommerbrev – Restitusjon

Sommerbrev – Restitusjon

Bene Ageres sommerbrev Da er sommeren kommet, optimismen er i fremmarsj og utsiktene for høsten er bedre enn på samme tid i fjor. Det er tid for restitusjon og refleksjon, skru av Teams og om litt forberede seg på «hybridhverdagen». Det er mye inspirasjon å hente fra hvordan andre har lykkes i å løse sine… Continue reading Sommerbrev – Restitusjon

Read more

Kunsten å lede på avstand

Kunsten å lede på avstand

Å lede på avstand skaper utfordringer, men også muligheter. Med modige ledere og riktige verktøy, er det fullt mulig å drive krevende prosesser virtuelt, mener ekspertene. Kostnadene ved å utsette arbeidet, kan bli store. – De første månedene av pandemien var det mange ledere og ledergrupper som satte krisestab. Fokus var utelukkende på hvordan selskapet… Continue reading Kunsten å lede på avstand

Read more

Hvordan perspektivmeldingen påvirker næringslivet

Hvordan perspektivmeldingen påvirker næringslivet

Perspektivmelingen utarbeides av Finansdepartementet og legges frem for Stortinget hvert fjerde år. Meldingen peker på utfordringer i norsk økonomi og tilnærminger innenfor et tidsperspektiv på 40 år.  Flere av problemstillingene som ble lagt frem i perspektivmelingen i februar 2021 er av generell interesse og har vært kjent og debattert i mange tiår. For næringslivsledere i… Continue reading Hvordan perspektivmeldingen påvirker næringslivet

Read more