Bene Agere har vunnet frem som leverandør av strategisk rådgivning til Forsvarssektoren

Bene Agere har vunnet frem som leverandør av strategisk rådgivning til Forsvarssektoren

Bene Agere er tildelt en rammeavtale med Forsvarssektoren innen strategisk rådgivning.  Avtalen gjelder for Forsvarsdepartementet med de underliggende etatene Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell. I tillegg kan Nasjonal Sikkerhetsmyndighet benytte avtalen. Avtalen har trådt i kraft med en varighet på 2 år. Langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 14 S 2020-2021 «Evne til forsvar – vilje… Continue reading Bene Agere har vunnet frem som leverandør av strategisk rådgivning til Forsvarssektoren

Read more

Verden etter COVID-19

Verden etter COVID-19

Foretakene er per juli 2020 i veldig ulik fase. Noen – som deler av handelen – har større fart og går bedre enn noensinne, andre – som tjenestebransjer – er fortsatt midt i krisen på grunn av restriksjonene. Det hersker fortsatt stor usikkerhet om scenariene for selve pandemien, og selv om det brede publikum nå… Continue reading Verden etter COVID-19

Read more

Future Leaders Incubator: How Awo launched her start-up in less than two months

Future Leaders Incubator: How Awo launched her start-up in less than two months

Over the past two months Bene Agere has hosted and supported the young entrepreneur Awo Abdulqadir while she has build and launched her start-up named DAQANI. During her studies Awo specialized in trends and emotional and cultural intelligence. Her start-up DAQANI is a consulting agency focused on supporting companies in building a multicultural strategy in order to expand their reach and growth and… Continue reading Future Leaders Incubator: How Awo launched her start-up in less than two months

Read more

Why profit and purpose can and should go hand in hand

Why profit and purpose can and should go hand in hand

A great article by one of our partnering companies Disruption, describing the differences between H&M, Facebook and Patagonia and how addressing both positive and negative externalities in your strategy can increase the value of your company. Enjoy! To access more of Disruptions’s content please visit the following website: Membership Plans

Read more

Fra Strategi til Resultater – hva er det ledere strever med?

Fra Strategi til Resultater – hva er det ledere strever med?

“En strategi – uansett hvor glitrende den er – gir ingen resultater i seg selv, det er implementering av den som gir alle resultatene den lover” Onsdag 6. Februar delte Pål Wæhle sine erfaringer med BI studenter om hvordan strategiarbeid foregår i praksis og hvordan det kan forbedres. Foredraget baserte seg på erfaringer fra Benes Ageres arbeid… Continue reading Fra Strategi til Resultater – hva er det ledere strever med?

Read more