• Rapport om Agilitet i etablerte foretak

    Rapport om Agilitet i etablerte foretak

    En undersøkelse blant toppledere i Norge 2023 Agilitet er å se muligheter andre ikke ser, å bygge motstandskraft og å styrke responsevnen i en uforutsigbar tid – Toppleder i Norge Stadig flere virksomheter – også veletablerte og ikke-digitale – tar i bruk agile arbeidsformer. Det handler om å se muligheter andre ikke ser, å bygge…

  • Survey om Endringskondisjon

    Survey om Endringskondisjon

    Endringskondisjon – Hvordan modne foretak kan trene på å drive endring og utvikling med høy hastighet Kondisjon er en populærbetegnelse for treningstilstand eller utholdenhet, og et mål på evnen til å utføre langvarig fysisk arbeid (aerob kapasitet). (SNL) Bærekraft og digitalisering er to av mange drivkrefter som gjør at fremtid, marked, bransjesystem og kundebehov endrer seg…