Kurs

Er du nysgjerrig på hvordan man utvikler en tydelig strategi?
Trenger dere verktøy for å ta en nyutviklet strategi videre til konkret handling?
Lurer dere på hvordan dere best kan følge opp at den nye strategien faktisk blir implementert?

Tpximpact tilbyr nå kurs i bruk av vårt verktøy. Dette får du dersom du deltar på kurs:

 • Ett verktøy for å kommunisere strategien, forenkle implementering og støtte dere i oppfølging av gjennomføringen
 • 1 time individuell veiledning og kartlegging av dine behov før kursstart
 • 4 timer opplæring i bruk av vårt verktøy
 • Tilgang til verktøyet og en mal for strategiutvikling tilpasset din bedrift
 • 1 time individuell oppfølging og rådgivning etter kurset

Pris: 1.990,- ekskl. mva
Sted: Kan gjennomføres hos oss i Bygdøy Allè 2 i Oslo eller digitalt
Tid: Kursene gjennomføres fortløpende fysisk i Oslo og på Teams, så vi finner en tid som passer deg, de som er nærmest i tid nå er:

 • Tirsdag 22. aug
 • Onsdag 30. aug
 • Onsdag 6. sept

fra kl 12:00.

Vi har utviklet et verktøy som vi jobber etter for å hjelpe bedrifter med å gjennomføre gode strategiprosesser. Et viktig fokus i vår metode er å sikre at strategier blir oversatt til konkrete tiltak og handlinger som skaper resultater. Vår erfaring er at det sjelden er idèene eller kreativiteten som er den største utfordringen i strategiprosessen, men snarere gjennomføringsevnen og det å sikre en vellykket implementering. Derfor har vi laget et verktøy som forenkler implementeringen og gir ledelsen hjelp og støtte hele veien fra strategiutvikling til konkrete handlingsplaner og oppfølging.

Påmelding


  Sammen mestrer vi fremtiden

  TPXimpact ble etablert i Norge i 2005 under navnet Bene Agere og ble del av det internasjonale nettverket TPXimpact i 2018. Vi fokuserer på det nordiske markedet og våre kunders behov for å gjennomføre strategier, transformere sine virksomheter, utnytte digitale muligheter og innta posisjoner innen det grønne skiftet.

  Vår visjon er at vi sammen med våre kunder skal mestre fremtiden og at vi skal gjøre en forskjell. Vi bringer erfaringer fra utallige strategiprosesser, transformasjon og fusjoner i tilnærmet alle bransjer, i små og store virksomheter.