Våre tjenester

Våre tjenester skal utgjør en forskjell. 

Vi engasjeres normalt i tre hovedtyper av prosjekter; transformasjoner, strategiprosesser og selskapstransaksjoner. De har alle til felles at vi arbeider tett sammen med våre kunder og med et tydelige eierskap til resultatene. 

Kundecaser

Post it 2

Strategiprosesser

Strategier handler om å sette ambisiøse mål, gjøre strategiske veivalg og legge et veikart for å utvikle de kapabilitetene som behøves for å innta posisjoner og nå prestasjonsmålene. Selve strategiprosessen følger fem steg og prosessen er minst like viktig som selve strategien.

Transformasjoner

Endringstrykket er stort og det er mange drivkrefter som gjør at fremtid, marked, bransjesystem og kundebehov endrer seg; bærkraft, digitalisering, innovasjon, vekst og lønnsomhetsforventninger for å nevne noen. Vår transformasjonstilnærming sikrer at potensialene realiseres og at foretakene blir trent i å drive endring og utvikling med høy hastighet. 

Selskapstransaksjoner

Fusjoner, oppkjøp og ulike strukturelle grep er blitt en del av den kontinuerlige agendaen for styreledere og CEOer. Antallet transaksjoner i Norge har de siste årene økt jevnt. De vellykkede fusjonene starter ut godt forberedt og med en strukturert fire stegs tilnærming.

Coach

I noen situasjoner behøver ledere tilgang til råd og erfaringer uten at det er behov for et større konsulentprosjekt. Resulting coach er en strukturert 1:1 arbeidsform innrettet mot ledere og som sikrer fokus og at tiltak blir satt inn med lav risiko.

Se eksempel CV til en erfaren rådgiver – CV Pål Wæhle

IMG_3787

Karriere 2

nick-fewings-GoXNygZlftg-unsplash

Vår arbeidsform

Vår normale tilnærming til transformasjoner gjennomføres i tre faser:

  • “Explore” som er en utforskende fase hvor potensialer blir identifisert og ambisjoner blir artikulert basert på fakta og analyser 
  • “Forankring og forpliktelse” som er en kort og intens fase hvor potensialene blir testet og validert med organisasjonen og det lages en plan for hvordan målene skal nås
  • “Prestasjonsløft” som er gjennomføring av forbedrings- og fornyelsestiltakene, realisering av potensialene og bygge endringskondisjon slik at virksomheten har tempo og gjennomføringskraft til å håndtere den kontinuerlige uforutsigbarheten i dagens markeder

Ønsker du å få strategien gjennomført eller drive en vellykket transformasjon?

Kontakt oss i dag for å forstå hvordan vi sammen kan mestre fremtiden.

Kontakt oss